O Nama

Iva-Invest d.o.o.

Preduzeće „Iva-Invest“ d.o.o. iz Ivanjice je osnovano kao porodična firma 08.02.2005. godine u Ivanjici. U vreme kada je osnovana firma bavila se prvenstveno prodajom montažnih kuća i drvenih proizvoda. Kasnije kroz vreme kada su savladane najbolje tehnologije vezane za proizvodnju montažnih objekata krenulo se sa sopstvenom proizvodnjom.

„Iva-Invest“ d.o.o. se bavi proizvodnjom prefabrikovanih kuća i proizvodnjom drvenih proizvoda (lamelirani drveni elementi, sanduci za municiju, uslužnom izradom drvenih elemenata za montažne kuće, rezana građa i sl.).

Do sada je napravljeno preko 200000m2 montažnih objekata, prvenstveno za stanovanje, a ima i montažnih objekata koje se koriste u komercijalne i edukativne svrhe – osnovne škole, kancelarijske jedinice, menze, labaratorije, sve u zavisnosti od želje Investitora.

Objekti koje proizvodi i montira preduzeće su već poznati širom regiona, preko Srbije, Crne Gore, Republike Srpske, Hrvatske i Slovenije. Poverenje naših klijenata se ogleda u tome što su oni naše najbolje reference i preporuke za nove klijente.
Preduzeće posluje na dve lokacije i to u Ivanjici gde se nalazi sedište firme i proizvodnja i u Beogradu gde se nalazi Predstavništvo firme.

Proizvodnja je u potpunosti opremljena svim potrebnim mašinama i opremom za potrebe izrade elemenata montažnih objekata, kao i za izradu ostalih drvenih proizvoda koji se nalaze u ponudi preduzeća.

Sam proces proizvodnje je zatvorenog karaktera, tako da svi resursi koji uđu u našu proizvodnju izlaze kao gotov proizvod koji je spreman da se ugradi u planirani objekat i to na odgovarajuću poziciju.

Kadrovi

Prednosti našeg preduzeća su: prilagodljivost novim tržištima, lako osvajanje novih proizvoda i tehnologija, brzo reagovanje na potrebe klijenata, direktna i otvorena komunikacijama sa klijentima, mlad i stručan kadar.

Preduzeće zapošljava konstantno 100 ljudi što u proizvodnom procesu što u izvođenju radova. Preduzeće teži da zapošljava kako mlade kadrove i tako i stručne kadrove.

Kadar je raspoređen u:

Preduzeće „Iva-Invest“ d.o.o. konstantno unapređuje i ulaže u svoj kadar kako bismo na tržištu bili konkurentniji i mogli da odgovorimo na sve zahteve naših klijenata.

Vizija

„Naša vizija je da budemo sinonim za kompaniju koja stalno postavlja više standarde kako u oblasti poslovanja, trgovine i investicija, tako i u oblasti življenja i koja, ne samo da uvodi nove navike i trendove, nego ih i predviđa i kreira. Da budemo sinonim za kompaniju koja posluje u dosluhu s vremenom koje dolazi.”

Misija

„Svojom ponudom proizvoda i usluga za svakodnevnu upotrebu stvoriti najbolje uslove za krajnjeg korisnika. Uz stručne i motivisane radnike pružiti najbolju kupovinu klijentima. Rastom i dobrim poslovanjem osigurati dobit za Kompaniju.”

Strategija poslovanja

Strategija poslovanja preduzeća se zasniva na vrednostima koji su ujedno i stubovi uspeha

Sertifikati